Ümraniye Dövmeci
Ümraniye Art Tattoo

Dövme Terimleri

Dövme Terimlerini sizler için bir araya toparladık. İşte bu işle ilgilenenlerin en çok kullandığı terimler.

Amatör Dövme: Kapı zillerinden, teyp motorlarından iptidai olarak çalıştırılan  makinelerle, kalem mürekkepleri ve dövme için kullanıma uygun olmayan iğnelerle yapılan dövme

Antibiyotikli deri pomadı: Derinin yarayı hızlı iyileştirmesine yardımcı pomad

Autoclave: Otoklav su buharıyla sterilizasyon yapan cihazı

Aydınger: Parlak yüzeyli, saydam, dövme yapımında kullanılan özel bir kâğıt.

Body art: vücut boyama sanatlarının genel adı, dövme sanatını da içerir

Convention: Dövmecilerin ve dövme severlerin bir araya gelerek yaptıkları fuar

Cover-up: Kapatma dövme

Celtic: Birbirinin içine geçen tribalize dövmeler

Çıkartma dövme: Deriye yapıştırma dövme (sticker)

Dermis: Deride epidermisin hemen altındaki canlı tabaka,

Dermal tabaka: Deride epidermis ile dermis arasında kalan dövmenin yapıldığı bölgenin genel adı

Dezenfeksiyon: Genel olarak insanlarda hastalık yapan mikroplardan arındırma işlemi

Disposable: Tek kullanımlık

Dövme: Herhangi bir delici metal yada iğne kullanılarak deriye ömür boyu kalacak boyaların zerk edilmesi

Dövme fonu: Dövmenin yapıldığı deri yüzeyi rengi

Dövme seansı: Profesyonel dövmenin uygulanmaya başlayıp, bitirildiği zaman dilimi arasında geçen süre bir seans olarak belirtilir

Dövme Stüdyosu: Hijyen şartları dahilinde dövme yapılan ticarethane, dövme salonu

Epidermis: Deride en üst tabakanın adıdır, bu bölgeye dövme yapılırsa çok hızlı solar ve kabuk olarak atılır

Estetik: Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat

Fake tattoo: Geçici dövme

Figür:  Dövme, Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi

Flat: Yassı uçlu gölgelme ve doldurma yapmak için kullanılabilen dövme iğnesi

Freehand: Transfer yada el çizimi kullanmadan direkt makine ile hayal gücünden deriye dövme aktarımı, serbest el kalıcı dövme tekniği

Geçici dövme: Kına ile yapılan iki haftada silinip giden dövme

Gerçek dövme: Kalıcı dövme, profesyonel dövme

Geleneksel dövme: Herhangi bir mekanik destek olmaksızın mitolojik figürlerin, ananevi simgelerin, işaretlerin bir takım törensel karışımlarla, yöntemlerle, el yordamıyla deriye nakşedilmesi(Türkmenlerde; dövün, döğün. Kürtlerde; dak, dek. Araplarda; vem,veşm. Farslarda; Khalkubi. Japonlarda; İrezumi şeklinde isimlendirilir)

Grip: Dövme makinasını kullanmak için tutulduğu; tutamak, kılıf takımının parçası

Hareketli deri: Vücudun dirsek, diz, koltukaltı, bacakarası, göbek, el ve ayak bileği, boyun gibi eklem bölgelerindeki deri yapısı, ince deri

Henna tattoo: kına dövme

Holiday tattoo: Tatil dövmesi

İbrik uç: Dövme makinesine montajlanan kılıf takımının parçası olan, boya akmasını sağlayan uç

İlkel dövme: Makine tekniği kullanılmadan yapılan dövme, hapishane dövmesi, geleneksel dövmenin yapıldığı teknik

İnfeksiyon:  Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Kadran: Dövme makinesinin bobinlerini ve eksi artı girişlerini bir arada tutmaya yarayan metal döküm

Kalıcı dövme: Ömür boyu taşınan dövme, profesyonel dövme

Kalıcı makyaj: Kaş, göz kapağı, dudak çevresine hijyenik şartlar dahilinde özel boyalarla yapılması gereken 2-3 sene canlılığı olan birtür epidermal dövme

Kapatma dövme: Amatör, ilkel, eski dövmelerin, ameliyat ve faça izlerinin profesyonel dövme ile kapatılması

Katalog: Dövme stüdyolarında figür seçimi için kullanılan kitapçık

Keloid: Yara izlerinin çok kötü ve kabarık iyileşmesi

Korozyon: Kan pıhtılarının, deriden çıkan serum sıvısının, bir takım kalıntıların sabit kullanımlık dövme aletlerinin üzerine yapışıp kalmasına, paslanmasına, metalin renk ve şekil değiştirmesi

Lateks Eldiven: Muayene eldiveni

Lazer: Dövme çıkartmak için kullanılan ışın demeti

Magnum: Kalın doldurma ve gölgeleme dövme iğnesi

Non-disposable: Sabit kullanımlık dövme aleti

Nozzle: İbrik uç

Otoklav: TS EN 13060’a göre diş hekimliğinde, dövme stüdyolarında ve güzellik merkezlerinde en alt S, en üst B sınıfta kullanılması gereken doymuş su buharıyla çalışan sterilizasyon cihazı

Pedal: Dövme makinesine elektrik düzeneği ayak pedalı yardımıyla çalışır

Permanent make-up: Kalıcı makyaj

Permanent Tattoo: Kalıcı dövme, profesyonel dövme

Peroksit: Geçici dövme yapımında kınanın daha fazla siyahlaşmasını sağlayan deriye zararlı asit

Piercing: İğneyle yapılan özel bir takı delimine ve bu takıya verilen genel ad

Pigment: Canlı organizmalara renk veren kimyasal madde

Profesyonel dövme: Profesyonel dövmeci tarafından yapılmış veya yapılan dövme, vücut boyama sanat dallarından biri

Profesyonel dövmecinin tanımı: Dövme yapma hijyen kuralları dahilinde profesyonel teçhizat ve dövme makinesi kullanarak, dövme yapan, yasal ve sanatsal olarak mesleki yeterliliğe ulaşmış, bir dövme stüdyosunda (salonunda) çalışan ve para karşılığı dövme yapma hizmeti veren kişi

Portre: Kafa veya omuzdan alınan yüz dövmeleri

Pota: Dövme yapmak için boya koyulan tek kullanımlık kap

Real tattoo: Profesyonel dövme

Rekonstruktif: ‘Onarım’ kelimesinin karşılığı olarak dokulara eski görüntü, yapı ve işlevini kazandırmak

Sabit kullanımlık: sterilize edilmek şartıyla tekrar tekrar kullanılabilen dövme malzemeleri

Serum sıvısı: Dövme yaparken deriden akan pembemsi sulu kan

Skar oluşumu: Deride oluşan pütürleşme

Sterilizasyon: Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroplardan, sporlu sporsuz mikroorganizmalardan arındırılma işlemi

Subdermis: Deride dermisin altında bulunan ve dövme yapımı için inilmemesi gereken derinlik

Tatil dövmesi: Kına ile yapılan iki haftalık dövme

Tattoo: Dövmeye verilen (ingilizce) genel isim

Tek kullanımlık: Kullanılıp atılan dövme malzemesi, disposable

Temporary tattoo: Geçici dövme

Ters transfer çizimi: Transfer çiziminde figür deriye ters çıkar; düz çıkması için şeklin ters çıktısı alınıp ters transfer çizilir

Transfer çıkartma: Kopya kalemiyle çizilmiş dövme figürünün aydınger kağıdından vücuda bir sabun yardımıyla çıkartılması

Transfer çizimi: Kopya kalemiyle aydınger kağıdına dövme figürünün kopyasının çizilmesi

Tribal: Kabile totemlerinden doğmuş olan anlamlı, anlamsız, simetrik, asimetrik dövme figürleri

Ultrasonik yıkama makinesi: İçine dezenfeksiyon sıvıları koyularak ses titreşimleri yardımıyla sabit kullanımlık aletlerden boya sökmeye yarayan cihaz, ultrasonic cleaner

TOP